42 minutes ago

Obwieszczenie – warsztaty sprzedażowe

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemieckaread more...

1 day ago

Publikacja – szkolenia ze słowackiego

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programuread more...

3 days ago

Publikacja – szkolenia z Power Point

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013read more...

4 days ago

Anons informacyjny – warsztaty z włoskiego

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej http://szkolenie-integracyjne.com.pl/2 read more...

6 days ago

Anons informacyjny – treningi z prawa prasowego

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http:/ read more...

6 days ago

Zaproszenie – warsztaty handlowe

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 http://szkolenie-integracyjne.net.pl/20 read more...

7 days ago

Informacja – szkolenia z biotechnologii

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://szkolen read more...